• Karty usług

  Karty usług

 • Program Rodzina 500+

  Program Rodzina 500+

 • Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

  Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

 • Psy do adopcji

  Psy do adopcji

Dnia 5 kwietnia 2016r. szóstoklasiści przystąpili kolejny raz do sprawdzianu zewnętrznego. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego też sprawdzianu nie można nie zdać. Najwyższy wynik do uzyskania to 100%.

Czytaj więcej...

Dnia 24 czerwca 2016r. uroczyście zakończono rok szkolny 2015/2016 w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Kwidzyn. Dzień ten to również wspaniała okazja, aby pogratulować najwybitniejszym.....

Czytaj więcej...

W dniu 23 czerwca 2016r. w Urzędzie Gminy Kwidzyn zebrało się Jury w składzie: Wójt Gminy Kwidzyn – Pani Ewa Nowogrodzka, Radny Gminy Kwidzyn – Pan Franciszek Sokołowski, Prezydium Młodzieżowej Rady: Elżbieta Ciszek, Dominika Szpeflik i Angelika Żak. Jury odpowiadało za prawidłowe wyłonienie laureata i osób wyróżnionych w konkursie zgodnie z Regulaminem ....

Czytaj więcej...

23 czerwca br. podpisane zostały umowy na realizację zadania p.n. „Budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Grabówko W ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie drogowe w miejscowości Grabówko z zastosowaniem technologii LED. Inwestycja została oddzielona na dwie części ....

Czytaj więcej...

W połowie czerwca rozpoczęła się długo oczekiwana przez mieszkańców budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu przy ul. Leśnej. Prace potrwają do 5 grudnia br. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Wdrożeniowe "INŻBUD" Z. Zehner M. Środa Sp. j. ul. Budowlanych 3 ....

Czytaj więcej...

Uczennica Gimnazjum w Liczu – Julia Wolnik została laureatką ogólnopolskiego konkursu towarzyszącym projektowi edukacji ekonomicznej „Na własne konto”. Artykuł ekonomiczny jej autorstwa, głosami jury zdobył główną nagrodę.

Dobiegła końca czwarta edycja projektu edukacji ekonomicznej „Na własne konto”. Projekt służy przybliżeniu wiedzy ekonomicznej ....

Czytaj więcej...

Dnia 24 maja br. odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Kwidzyn, na której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2015 rok. Na 13 obec­nych rad­nych wszyscy jed­nogłośnie zagłosowali za ....

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.