• Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Uchwała

  Uchwała

 • Informacja dotycząca odpadów wielkogabarytowych

  Informacja dotycząca odpadów wielkogabarytowych

 • Uniważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Uniważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Biuletyn Urzędu Gminy Kwidzyn

  Biuletyn Urzędu Gminy Kwidzyn

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon otworzył obrady LIV sesji Rady Gminy Kwidzyn, stwierdzając na podstawie listy obecności radnych wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. W kolejnym punkcie obrad radni zgłosili interpelacje. Następnie pracownik urzędu gminy Pani Weronika Jarzębowska przedstawiła bieżące informacje z realizacji funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach. Wójt Gminy Kwidzyn Pani Ewa Nowogrodzka złożyła sprawozdanie ze swej działalności między sesjami.

Czytaj więcej...

W dniu 13.09.2018r. odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kwidzyn. Sprzęt został zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości w ramach programu I na realizację zadań Funduszu Sprawiedliwości, priorytet III „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”.

Czytaj więcej...

09.09.2018r. w Tychnowach odbyły się Dożynki Parafialne – Święto Wsi. Organizatorem byli Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie, Gmina Kwidzyn, Rada Sołecka wsi Tychnowy, KGW Tychnowy, OSP Tychnowy, Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn, Szkoła Podstawowa w Tychnowach, Ludowy Zespół Śpiewaczy Wesoła Gromadka z Tychnów oraz Bank Spółdzielczy w Brodnicy. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Tychnowach, na której poświęcono wieńce dożynkowe  oraz chleb dożynkowy. Do konkursu wieńców dożynkowych zgłosiło się 5 sołectw.

Czytaj więcej...

Rok szkolny 2018/2019 został zainaugurowany we wszystkich placówkach na terenie Gminy Kwidzyn. Pani Wójt Ewa Nowogrodzka, tym razem, gościła na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Korzeniewie. Pani Wójt, u progu nowego roku szkolnego, złożyła wszystkim uczniom, życzenia pomyślności, zdrowia, wiary we własne możliwości, wspaniałych przyjaźni oraz sukcesów. Tradycyjnie, Pani Wójt, przekazała również upominki dla wszystkich Pierwszoklasistów. Najmłodsi uczniowie otrzymali również prezenty powitalne od swoich starszych kolegów szkolnych.

Wszystkim uczniom życzymy jak najlepszych ocen i zdobycia wiedzy potrzebnej w przyszłości, a także rozwijania swoich pasji i zainteresowań, a także przyjaźni na całe życie.

Czytaj więcej...

W dniu 30.08. 2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą, na realizacje zamówienia, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej na terenie Gminy Kwidzyn. W ramach podpisanej umowy zrealizowana zostanie termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze. Wykonawcą inwestycji jest Spółdzielnia Produkcyjno Usługowa Rodło. Koszt inwestycji wyniesie 1 183 158,43 zł.

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Klub Żeglarski „Spnaker” zorganizował Spływ Tratwą z Wyszkowa do Gdańska. Na pokładzie tratwy płyną przedstawiciele różnych środowisk, zawodów i zainteresowań. Młodzież i dorośli. Uczestnicy rejsu odwiedzają miejscowości leżące nad brzegami Bugu, Narwi i Wisły. 27.08 tratwa zawitała do Korzeniewa. W dniu 28.08 uczestników rejsu odwiedziły Wójt Gminy Kwidzyn Pani Ewa Nowogrodzka oraz Sekretarz Gminy Kwidzyn Pani Agata Szcześniak. Wójt Gminy Kwidzyn wręczyła uczestnikom pamiątkowe upominki oraz złożyła wpis w księdze pamiątkowej.

Czytaj więcej...

W sobotę 25.08 2018 r., na boisku w Pastwie, odbyła się III edycja Strażackiej Integracji. Zawody sportowo-pożarnicze, mające na celu integrację uczestników, zarówno dorosłych jak i młodzież, zorganizowane zostały przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kwidzynie, Urząd Gminy Kwidzyn oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie. Cieszymy się bardzo, że z roku na rok przybywa uczestników tego wydarzenia. W tym roku do Pastwy zawitały jednostki: OSP Czarna Woda, OSP Skarszewy, OSP Morzeszczyn, OSP Lipinka, OSP Ryjewo, OSP Żukowo, OSP Gnieżdżewo, OSP Hel, OSP Morawy, OSP Kaniczki, OSP Obrzynowo, 23.DH Bezimienni Gardeja, OSP Rozajny, OSP Kwidzyn, OSP Tychnowy, OSP Rakowiec i OSP Pastwa. Nie zabrakło również mieszkańców z lokalnych miejscowości.      

Czytaj więcej...

Powiślańska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020

 

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.