• Stypendia dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym

  Stypendia dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym

 • Zaproszenie na konferencję pt. „WŁĄCZENI W ROZWÓJ ...

  Zaproszenie na konferencję pt. „WŁĄCZENI W ROZWÓJ ..."

 • ZOSTAŃ STYPENDYSTĄ PROGRAMU „MARZENIE O NAUCE” (MON)

  ZOSTAŃ STYPENDYSTĄ PROGRAMU „MARZENIE O NAUCE” (MON)

 • INFORMACJA NA TEMAT ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBU POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ NA TERENIE INTERNATIONAL PAPER - KWIDZYN

  INFORMACJA NA TEMAT ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBU POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ NA TERENIE INTERNATIONAL...

 • APEL DO HODOWCÓW DROBIU

  APEL DO HODOWCÓW DROBIU

Na XXXV sesji Rady Gminy Kwidzyn - 23 lutego 2017r., na zaproszenie Przewodniczącego Rady – Pana Henryka Ordona gościli: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Leszek Czarnobaj, Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego Pan Piotr Widz, przedstawiciele Komendy Powiatowej

Czytaj więcej...

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kwidzynie pod patronatem Wójta Gminy Kwidzyn Ewy Nowogrodzkiej, przy współpracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie dnia 10 marca br. zorganizował XL Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży

Czytaj więcej...

Osoby fizyczne zwolnione są z obowiązku ubiegania się o zezwolenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

Od 3 marca 2017r. obowiązują uchwały Rady Gminy Kwidzyn Nr XXXIV/230/17 z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rozpędziny oraz Nr XXXIV/231/17 z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Korzeniewie.

Czytaj więcej...

1 marca br. jak co roku odbyły się uroczyste obchody Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Organizatorami obchodów byli: Kwidzyńskie Stowarzyszenie Wspierania Samorządności,  Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, Urząd Miasta w Kwidzynie, Urząd Gminy Kwidzyn oraz

Czytaj więcej...

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje, iż w związku  ze zmianą przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami, do dnia 22 stycznia 2016 r. podmioty gospodarcze, posiadające zezwolenia  tutejszego Organu wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) obowiązane były uzyskać nowe decyzje  z zakresu gospodarowania odpadami, wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.