• BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 7

  BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 7

 • KWP GDAŃSK - RUSZYŁ PROGRAM KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

  KWP GDAŃSK - RUSZYŁ PROGRAM KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

 • KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SP W JANOWIE

  KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SP W JANOWIE

 • Inwestycje w naszej gminie

  Inwestycje w naszej gminie

 • Karty usług

  Karty usług

 • Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

  Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Dzień 11 lipca był dla mieszkańców Janowa oraz zaproszonych gości okazją do świętowania 96 Rocznicy Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach. Plebiscyt miał wielkie znaczenie dla zachowania polskości, a wielu mieszkańców Janowa przyczyniło do walki o ....

Czytaj więcej...

1 lipca br. zawarta została umowa na realizacje zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej Mareza Korzeniewo. Wykonawcą zadania jest firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie. Wartość zadania to kwota ....

Czytaj więcej...

Na sesji w dniu 30 czerwca 2016 roku radni pozytywnie zaopiniowali proponowane przez Panią Wójt Ewę Nowogrodzką zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn na 2016 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2016 -2021. Polegały one na ....

Czytaj więcej...

Dnia 5 kwietnia 2016r. szóstoklasiści przystąpili kolejny raz do sprawdzianu zewnętrznego. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego też sprawdzianu nie można nie zdać. Najwyższy wynik do uzyskania to 100%.

Czytaj więcej...

Dnia 24 czerwca 2016r. uroczyście zakończono rok szkolny 2015/2016 w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Kwidzyn. Dzień ten to również wspaniała okazja, aby pogratulować najwybitniejszym.....

Czytaj więcej...

W dniu 23 czerwca 2016r. w Urzędzie Gminy Kwidzyn zebrało się Jury w składzie: Wójt Gminy Kwidzyn – Pani Ewa Nowogrodzka, Radny Gminy Kwidzyn – Pan Franciszek Sokołowski, Prezydium Młodzieżowej Rady: Elżbieta Ciszek, Dominika Szpeflik i Angelika Żak. Jury odpowiadało za prawidłowe wyłonienie laureata i osób wyróżnionych w konkursie zgodnie z Regulaminem ....

Czytaj więcej...

23 czerwca br. podpisane zostały umowy na realizację zadania p.n. „Budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Grabówko W ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie drogowe w miejscowości Grabówko z zastosowaniem technologii LED. Inwestycja została oddzielona na dwie części ....

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.