• Aplikacja BLISKO

  Aplikacja BLISKO

 • Biuletyn Gminy Kwidzyn Nr 20 - marzec 2019

  Biuletyn Gminy Kwidzyn Nr 20 - marzec 2019

 • E-dowody

  E-dowody

 • Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

  Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

 • Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Europejskie Drzewo Roku 2019!

  Europejskie Drzewo Roku 2019!

 • Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

W poniedziałek, 15 października w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie Wójta Gminy Kwidzyn Pani Ewy Nowogrodzkiej z sołtysami z terenu naszej gminy. Spotkanie miało na celu omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem sołectw i dotyczyło przede wszystkim inwestycji w ramach funduszu sołeckiego. Omówiono zarówno etapy realizacji przedsięwzięć wyodrębnionych na poszczególne zadania w danych sołectwach, jak również przedstawiono wskazówki dotyczące sprawniejszego i bardziej efektywnego finansowania zadań w przyszłości. Ponadto, sołtysi przestawili swoje spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania funduszu sołeckiego oraz pomysły na przyszłe inwestycje.
Na koniec spotkania Pani Wójt podziękowała sołtysom za przybycie i wręczyła drobne upominki w postaci świeżo wydanej książki kulinarnej „Smaki Powiśla-Powiślański Stół Bożonarodzeniowy”.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.