• E-dowody

  E-dowody

 • Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

  Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

 • BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

  BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

 • Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Europejskie Drzewo Roku 2019!

  Europejskie Drzewo Roku 2019!

 • Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

Dnia 12 grudnia 2018 r. Przewodniczący Rady Pan Piotr Spaczyński otworzył III obrady sesji Rady Gminy Kwidzyn. W kolejnym punkcie porządku obrad, Wójt Gminy Kwidzyn Dariusz Wierzba złożył sprawozdanie ze swej działalności między sesjami.

Pan Zdzisław Chojnacki przedstawił informację o podmiotach, które zgłosiły zapotrzebowanie na nieodpłatne zatrudnienie osób skazanych w 2019 roku, na terenie gminy Kwidzyn.

Radni podjęli uchwały:
1) zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2018 rok
2) zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018-2032.

Przed zakończeniem obrad sesji sołtysi wnieśli wnioski do Wójta Gminy Kwidzyn.

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.