• Informacja

  Informacja

 • BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

  BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

 • Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Uchwała

  Uchwała

 • Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

Na XXXI sesji Rady Gminy Kwidzyn – 27 października 2016r., na zaproszenie Przewodniczącego Rady – Pana Henryka Ordona gościli: Pan Józef Świokło – Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Pan Marek Szwangruber – przedstawiciel oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pan Świokło przedstawił informację dla hodowców trzody chlewnej dotyczącą afrykańskiego pomoru świń (ASF), sposoby rozpoznawania oraz zapobiegania tej chorobie. Kolejny gość poinformował o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" finansowane ze środków PROW 2014 – 2020, wyjaśniając kto może ubiegać się o takie wsparcie.

Pani Wójt Ewa Nowogrodzka przedstawiła informację na temat złożonych projektów dotyczących pozyskana środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych środków pozabudżetowych za 2016 rok. Następnie Przewodniczący Rady oraz Pani Wójt przedłożyli informacje z analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok: radnych, pracowników Urzędu Gminy wydających decyzje administracyjne oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

Na sesji podjęto uchwały :

1) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok,

2) zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2016 -2021,

3) w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.


Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.