• ZUS w Kwidzynie zaprasza płatników składek na bezpłatne szkolenie

  ZUS w Kwidzynie zaprasza płatników składek na bezpłatne szkolenie

 • Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców z terenu Gminy Kwidzyn

  Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców z terenu Gminy Kwidzyn

 • RUSZA PROGRAM „MALUCH+” 2018

  RUSZA PROGRAM „MALUCH+” 2018

 • BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 13 - wrzesień 2017

  BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 13 - wrzesień 2017

 • Podstawy przygotowania biznesplanu, czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą z Funduszami Europejskimi

  Podstawy przygotowania biznesplanu, czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą z Funduszami Europejskimi

 • Materiały budowlane dla poszkodowanych w nawałnicach bez VAT

  Materiały budowlane dla poszkodowanych w nawałnicach bez VAT

 • KOMUNIKAT PREZESA KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY

  KOMUNIKAT PREZESA KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY

 • NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE WYCINKI DRZEW NA PRYWATNYCH GRUNTACH.

  NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE WYCINKI DRZEW NA PRYWATNYCH GRUNTACH.

 • KARTĄ ZAPŁACIMY W URZĘDZIE GMINY KWIDZYN

  KARTĄ ZAPŁACIMY W URZĘDZIE GMINY KWIDZYN

XLI sesję Rady Gminy Kwidzyn - 31 sierpnia 2017r. - otworzył Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon. Po stwierdzeniu prawomocności obrad i przyjęciu przez radnych protokołu z poprzedniej sesji, głos zabrała Wójt Gminy składając sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, a następnie informację z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn w I półroczu 2017 roku. Radni przyjęli złożoną informację nie wnosząc do niej uwag.

Kolejnym punktem obrad sesyjnych było podjęcie uchwał. Radni jednogłośnie uchwalili zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2026. Radni Gminy Kwidzyn podjęli także uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sierakowice. W skutek huraganu, który przeszedł przez teren naszego województwa 11 sierpnia 2017r., poszkodowanych zostało wiele osób zamieszkujących w gminach województwa pomorskiego, w tym m.in. w Gminie Sierakowice. W związku z powyższym Gmina Kwidzyn postanowiła udzielić pomocy finansowej Gminie Sierakowice w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.