• BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 18 - październik 2018

  BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 18 - październik 2018

 • Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Uchwała

  Uchwała

 • Uniważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Uniważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kwidzynie pod patronatem Wójta Gminy Kwidzyn Ewy Nowogrodzkiej, przy współpracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie dnia 6 marca br. zorganizował XLI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży gminy Kwidzyn w trzech grupach wiekowych pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W OTWP uczestniczy młodzież w trzech grupach:

I grupa (młodsza) – 10-13 lat

II grupa (średnia) – 14-16 lat,

III grupa (starsza) – 17-19 lat.

Skład jury:

- Krzysztof Skoczek – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kwidzynie

- Jacek Findling – Inspektor ds. ZK i OC oraz informatyzacji Urzędu Gminy Kwidzyn/Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kwidzynie

- mł. bryg. inż. Jacek Juchta – Kierownik Sekcji ds. Kontrolno – Rozpoznawczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie

- Zenobia Skoczek – członek Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kwidzynie

Laureaci I grupy wiekowej :

I miejsce – Oliver Kopyczyński – Szkoła Podstawowa w Tychnowach,

II miejsce – Łukasz Chojnacki – Szkoła Podstawowa w Rakowcu,

III miejsce – Oliwier Krzemień – Szkoła Podstawowa w Rakowcu.

Laureaci II grupy wiekowej :

I miejsce – Wiktor Wiśniewski – Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze,

II miejsce – Maja Zalewska – Szkoła Podstawowa w Liczu,

III miejsce – Karol Serdacki – Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze.

Laureaci III grupy wiekowej :

I miejsce – Piotr Czeszejko-Sochacki – reprezentujący OSP Pastwa,

II miejsce – Dominik Walendziś – reprezentująca OSP Pastwa.

Laureatom GRATULUJEMY.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.