• E-dowody

  E-dowody

 • Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

  Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

 • BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

  BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

 • Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Europejskie Drzewo Roku 2019!

  Europejskie Drzewo Roku 2019!

 • Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

 

ORGANIZACJA DYŻURÓW WAKACYJNYCH

w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Kwidzyn

Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej jest placówką nieferyjną i funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i rady przedszkola (albo rady rodziców – w przypadku braku rady przedszkola) – §12 ust. 1 oraz §18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017r. poz. 649 z późn. zm.).

Planowanie przerw w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w okresie wakacyjnym związane jest z prowadzonymi w tym okresie pracami remontowo-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Dyżury wakacyjne przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych organizowane są w następujących terminach:

 

 

Lp.

 

Nazwa placówki

 

Adres siedziby placówki

 

Okres dyżuru

od – do

 

1.

Szkoła Podstawowa

w Liczu

(oddział przedszkolny)

Licze 34

82-500 Kwidzyn

tel. 55 275 16 06

25 czerwca – 06 lipca 2018r.

27 sierpnia – 31 sierpnia 2018r.

2.

Przedszkole

w Korzeniewie

Korzeniewo

ul. Kwidzyńska 24

82-500 Kwidzyn

tel. 55 275 18 08

02 lipca – 31 lipca 2018r.

3.

Szkoła Podstawowa

im. Marii Kotlarz

w Tychnowach

(oddział przedszkolny)

Tychnowy

ul. Kwidzyńska 19

82-500 Kwidzyn

tel. 55 275 12 95

16 lipca – 27 lipca 2018r.

27 sierpnia – 31 sierpnia 2018r.

4.

Szkoła Podstawowa

w Janowie

(oddział przedszkolny)

Janowo 42

82-500 Kwidzyn

tel. 55 275 74 77

30 lipca – 10 sierpnia 2018r.

27 sierpnia – 31 sierpnia 2018r

5.

Szkoła Podstawowa

w Nowym Dworze

(oddział przedszkolny)

Nowy Dwór 13

82-500 Kwidzyn

tel. 55 279 38 09

13 sierpnia – 31 sierpnia 2018r

 

Rodzice zainteresowani zapisem dziecka na dyżury wakacyjne są zobowiązani skontaktować się z dyrektorem dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Z dyżurów wakacyjnych mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.