• Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Amatorskich

  Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Amatorskich

 • Uroczyste Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

  Uroczyste Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 • BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

  BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

 • Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Uchwała

  Uchwała

 • Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

Powiślańska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020

Termin składania wniosków: 29.06.2018r. - 16.07.2018r.

Ogłoszenie nr 1/2018/G

ZAKRES TEMATYCZNY: Wsparcie tworzenia, rozwoju i współpracy organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych na obszarze PLGD

Forma wsparcia: Refundacja do 100% kosztów kwalifikowalnych z możliwością udzielenia prefinansowania ze środków własnych LGD w wysokości do 80% wnioskowanej kwoty pomocy.

Kwota wsparcia na jedno zadanie: od 10 000,00 zł do 28 500,00zł.
Wartość każdego zadania nie może być wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych.

Limit dostępnych środków w konkursie: 199 500,00zł.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.