• Aplikacja BLISKO

  Aplikacja BLISKO

 • Biuletyn Gminy Kwidzyn Nr 20 - marzec 2019

  Biuletyn Gminy Kwidzyn Nr 20 - marzec 2019

 • E-dowody

  E-dowody

 • Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

  Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

 • Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Europejskie Drzewo Roku 2019!

  Europejskie Drzewo Roku 2019!

 • Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

             Przypadł mi w udziale zaszczyt powitania wszystkich Państwa na uroczystości 98 rocznicy Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach. Rocznica ta jest dla nas szczególną okazją, aby uczcić pamięć bohaterów Janowskiej ziemi oraz stulecie odzyskania Niepodległości POLSKI.

Witam gospodarza dzisiejszej uroczystości Panią Ewę Nowogrodzką – Wójta Gminy Kwidzyn.

Witam poczty sztandarowe, parlamentarzystów, władze wojewódzkie, samorządowców, przedstawicieli lokalnych władz, przedstawicieli instytucji, służby mundurowe, radnych sejmiku, powiatu, miast i gmin, sołtysów, księży, dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów, kombatantów, mieszkańców Janowa i wszystkich mieszkańców gmin powiatu kwidzyńskiego, harcerzy, młodzież i dzieci, uczestników II biegu Plebiscytowego „Dla Niepodległej” z rodzinami oraz wszystkich zaproszonych gości przybyłych na naszą uroczystość.

W bieżącym roku -11 listopada obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości Polski. Po 123 latach niewoli, marzenia o odrodzeniu Polski stały się możliwe do zrealizowania a politycy zapomnieli o osobistych ambicjach. Data ta jest jednak symboliczna, bo państwo nie powstało przecież w ciągu jednego dnia. 11 listopada to początek przemian, które rozpoczęły się od zawieszenia broni na froncie zachodnim jednej z najstraszliwszych wojen. Tego samego dnia Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej przybył do Warszawy
z Magdeburga, naczelne dowództwo nad polskimi siłami zbrojnymi. Jego przyjazd stał się sygnałem do likwidacji okupacji niemieckiej w Królestwie Polskim, zaś ów dzień stał się symbolicznym świętem odbudowy państwa polskiego, choć proces ten tak naprawdę dopiero się rozpoczynał. Tworzenie się granic niepodległego państwa polskiego, rozpoczęte pod koniec 1918 roku, trwało zasadniczo do 1922 roku. Naród polski mógł wreszcie sam stanowić o sobie oraz o przyszłości kolejnych pokoleń.

Święto Niepodległości to również pamięć o najważniejszych postaciach Niepodległej Rzeczypospolitej. To Józef Piłsudski, który w latach 1918-1922 r. był Naczelnikiem Państwa, wodzem armii
i dwukrotnie premierem Polski. Uwielbienie narodu zdobył jako pogromca Sowietów w wojnie polsko-bolszewickiej. My Polacy winniśmy być wdzięczni Marszałkowi za jego trud, poniewierkę, więzienie, walkę o niepodległość Polski i budowanie jej państwowości. To także Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, generał Józef Haller (dowódca Błękitnej Armii, dowodził frontem pomorskim wyzwalającym ziemie Pomorza Nadwiślańskiego między innymi Gniew; Polacy mieli nadzieję, że przekroczy Wisłę, ale do tego nie doszło, bo w tym samym czasie marszałek Józef Piłsudski był zaangażowany
w militarne odzyskanie wschodniej granicy Rzeczypospolitej
z okresu przedrozbiorowego. 10 lutego 1920 roku generał Józef Haller dokonał symbolicznego aktu zaślubin z Bałtykiem w imieniu Narodu Polskiego wrzucając ofiarowany przez polską ludność Gdańska platynowy pierścień do morza w Pucku). Generał Tadeusz Rozwadowski w 1918r. - szef sztabu wojska polskiego opracował strategię bitwy warszawskiej i ją dowodził. Generał Kazimierz Sosnkowski – w 1918 r. dowódca okręgu generalnego, dowódca operacyjnych sił zbrojnych w bitwie warszawskiej. Generał Władysław Sikorski – w 1918 r. szef sztabu generalnego, dowódca V armii w bitwie warszawskiej. Generał Władysław Anders
– w 1918r. szef sztabu armii wielkopolskiej, w okresie wojny polsko – bolszewickiej dowódca XV półku ułanów poznańskich.
To ci, dzięki którym niepodległość wróciła

Jedną z bardzo ważnych części tego procesu, tej dalekiej drogi ustalania granic i budowania państwowości polskiej był plebiscyt 11 LIPCA 1920 roku, którego rocznicę dziś właśnie obchodzimy. Jego wynik nie był dla Polaków korzystny, ale pokazał, że na niemieckiej ziemi mieszkają również Polacy. Pokazał również skomplikowaną sytuację polityczną, na której swoje piętno odcisnęła wojna z bolszewikami, której szala zwycięstwa nastąpiła 15 sierpnia pod Warszawą. W wyniku głosowania plebiscytowego na 438 uprawnionych osób za Polską głosowały 252 osoby, za Niemcami 186 osób. Komisją plebiscytową kierował Tadeusz Tolik. Polska otrzymała wsie, które nazwano „Małą Polską” i włączono do powiatu tczewskiego. Były to miejscowości: Bursztych, Kramrowo (Janowo), Nowe Lignowy i Małe Pólko. Stanowiły one jedyny przyczółek polski na prawym brzegu dolnej Wisły obok portu
w Korzeniewie i dworca w Gardei. Za Polską głosowały też wsie: Tychnowy, Dubiel, Brachlewo i Pastwa.

Uroczyste przejęcie "Małej Polski" miało miejsce 24 sierpnia 1920 roku. To wtedy spotkali się chyba wszyscy przedstawiciele polskiego ruchu na rzecz plebiscytu: przedstawiciele władz polskich, a wśród nich Stefan Łaszewski, który w latach 1919–1920 piastował stanowisko pierwszego w historii II RP wojewody pomorskiego z siedzibą w Toruniu; komisarz przejemczy - starosta gniewski Franciszek Czarnowski, jako przedstawiciel okręgu,
do którego odzyskany skrawek nadbrzeżny został "przydzielony"; ks. poseł Aleksander Kupczyński. Na czele oddziału żołnierzy polskich porucznik Głowacki i ppor. Klingenberg. Spotkali się
tu także mieszkańcy Janowa: Augustyn Czyżewski, Johann Albrecht i Franciszek Kronke, a wojsko gościł staropolską gościnnością Tadeusz Tollik, na którego podwórzu bawiącym się przygrywała orkiestra. Byli także konsul RP hr. Sierakowski; prezes kwidzyńskiej Rady Ludowej Tadeusz Odrowski, ksiądz proboszcz Niklas, wytrwały i ofiarny duszpasterz parafii janowskiej. Byli mieszkańcy przyłączonych wsi i goście z miejscowości, w których wynik był mniej korzystny dla Polaków.

„Mała Polska” nad Wisłą rzeczywiście była mała: liczyła niecałe 8 kilometrów długości i 1,5 kilometra szerokości. Na tym obszarze mieszkało według stanu z roku 1931 około 600 Polaków i 90 Niemców. Składając w dniu dzisiejszym hołd naszym przodkom za najcenniejszy dar, jakim była Mała Polska, i jakim dziś jest wolność i patriotyzm,   pamiętamy,   że   powinnością   nas   wszystkich   jest   zachowanie   jej   dla   pomyślności obecnych
i przyszłych pokoleń.

Dziś wspominamy uroczyście tamte wydarzenia, tamte osoby. Wyobrażamy sobie atmosferę, w której wszyscy śpiewali po raz pierwszy oficjalnie hymn "Boże coś Polskę" oraz "Nie rzucim ziemi skąd nasz ród". I pamiętamy. Pamiętamy i wiedze tę przekazujemy kolejnym pokoleniom, aby nie zapomniano o pomordowanych Janowiakach.

Pamięć ta nierozerwalnie jednak wiąże się ze wspomnieniem II wojny światowej, która zmusiła Polaków do ponownego przeciwstawienia się najeźdźcom. I ten egzamin Polacy zdali dobrze. Nie ma znaczenia, po której stronie walczyli, ale dzięki poświęceniom zwykłych ludzi dziś cieszymy się wolnością
i niepodległością kraju. Warto jednak podkreślić, że to zasługa żołnierzy, którzy zginęli na wszystkich frontach świata, że to zasługa tych, którzy działali w ruchu oporu, także pomordowanych oficerów przez NKWD, wymordowanych Polaków przez ukraińskich nacjonalistów 1943 roku na terenach Kresów Wschodnich, żołnierzy niezłomnych, którzy walczyli o wolną Polskę, pomordowanych w obozach koncentracyjnych.

Pochylmy głowy nad ówczesnym społeczeństwem i oddajmy im pamięć. Nasz udział w uroczystości to ukoronowanie i część tym, co walczyli o jej niepodległość. To nasze przesłanie dla młodego pokolenia mówiąc, że godność ludzka, Bóg, honor
i ojczyzna to najważniejsze wartości.

Jesteśmy im winni cześć i pamięć.

 

Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn Henryk Ordon

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.