• Strażacka Integracja 2018

  Strażacka Integracja 2018

 • Informacja dotycząca odpadów wielkogabarytowych

  Informacja dotycząca odpadów wielkogabarytowych

 • Spływ tratwą Pielgrzym

  Spływ tratwą Pielgrzym

 • Ogłoszenie o naborze

  Ogłoszenie o naborze

 • Uniważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Uniważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Biuletyn Urzędu Gminy Kwidzyn

  Biuletyn Urzędu Gminy Kwidzyn

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

W związku z tym, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku unieważnił konkurs „Czyste Powietrze Pomorza”, w ramach którego realizowane były dofinansowania inwestycji w sprawie wymiany systemu grzewczego na proekologiczne, gmina nie ma możliwości podpisania umów ze wszystkimi mieszkańcami, którzy złożyli wnioski, ze względu na ograniczone środki w budżecie. W dniu 31 lipca 2018 Rada Gminy Kwidzyn ustaliła limit na dofinansowania w kwocie 24.000 zł. Wnioski będą realizowane, zgodnie z kolejnością wpływu, aż do wyczerpania środków w ramach przyjętego limitu.

Uruchomiony zostanie Krajowy Program „Czyste Powietrze” oraz konkurs „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”. Po ogłoszeniu konkursów mieszkańcy będą mogli składać wnioski bezpośrednio do WFOŚiGW w Gdańsku.

Więcej szczegółów na https://wfos.gdansk.pl/

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.