ORGANIZACJA DYŻURÓW WAKACYJNYCH

w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Kwidzyn

Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej jest placówką nieferyjną i funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i rady przedszkola (albo rady rodziców – w przypadku braku rady przedszkola) – §12 ust. 1 oraz §18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017r. poz. 649 z późn. zm.).

 

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.