Dnia 11.12.2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kwidzyn a Województwem Pomorskim na dofinansowanie projektu „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – Budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie.

Przedmiotem projektu jest budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie w Gminie Kwidzyn. Głównym celem projektu jest poprawa oferty turystycznej turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej i wzrost ruchu turystycznego poprzez budowę pomostów do cumowania w Korzeniewie.

Efektem projektu będzie wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne oraz wzrost atrakcyjności produktu turystycznego - oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej. Z uwagi na bliskość Kwidzyna oraz usytuowanie w Dolinie Dolnej Wisły, Korzeniewo pełni ważną rolę węzła łączącego „Pętlę Żuławską” z pozostałą częścią polskiego odcinka drogi wodnej E-70 – dolna Wisła do Bydgoszczy i połączenia z drogą wodną Wisła – Odra (Kanał Bydgoski, Noteć, Warta).

Głównym celem projektu jest poprawa oferty turystycznej turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej i wzrost ruchu turystycznego poprzez budowę przystani żeglarskiej w Korzeniewie.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi -1 951 424,99 zł

w tym wydatki kwalifikowalne – 1 951 424,99 zł

w tym wkład własny Gminy Kwidzyn- 292 713,75 zł

 

 

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.