Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem, który w jasny i klarowny sposób wskazuje kierunki w jakich powinna zmierzać gmina aby zapewnić sobie zrównoważony rozwój,
a mieszkańcom konsekwentne polepszenie warunków życia.
Strategia stanowi podstawę działania gminy, programów i przedsięwzięć, jest bazą do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

POBIERZ :

  Wstęp

  Diagnoza

  Analiza

  Spis -wykresy i tabele

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn

 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwidzyn

 

 

 Wykaz planów

 

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

- https://pbpr.pomorskie.eu/obowiazujacy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-pomorskiego-2030

 

 

 

 

 

ZAŁATWIANIE SPRAW

Sprzedaż nieruchomości

Przetargi

Dokumenty strategiczne

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.