• Ogłoszenia o naborach wniosków PLGD

  Ogłoszenia o naborach wniosków PLGD

 • Biała sobota dla lekarzy

  Biała sobota dla lekarzy

 • Odbiór odpadów wielogabarytowych

  Odbiór odpadów wielogabarytowych

 • BIULETYN GMINY KWIDZYN

  BIULETYN GMINY KWIDZYN

 • Obwieszczenie wojewody

  Obwieszczenie wojewody

 • INFORMACJA

  INFORMACJA

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

 • KARTĄ ZAPŁACIMY W URZĘDZIE GMINY KWIDZYN

  KARTĄ ZAPŁACIMY W URZĘDZIE GMINY KWIDZYN

Szanowni Państwo,

w związku z reformą oświaty przesunięte zostały terminy postępowań rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018.

Rekrutacja do placówek oświatowych rozpocznie się nie wcześniej niż w pierwszej połowie kwietnia 2017r.

Zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej i publiczną szkołę podstawową określa do dnia 15 kwietnia 2017r.

W tym samym terminie podane zostaną kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów, zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn.

Należy nadmienić, iż zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się uczniów zamieszkałych w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców.

Informacje na temat rekrutacji i ich terminów zamieszczone zostaną na stronach internetowych placówek oświatowych oraz na stronie internetowej Gminy Kwidzyn.

 

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.