• NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE

  NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE

 • BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 11 - Marzec 2017

  BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 11 - Marzec 2017

 • 24 EDYCJA KONKURSU PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2017

  24 EDYCJA KONKURSU PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2017

 • APEL DO HODOWCÓW DROBIU

  APEL DO HODOWCÓW DROBIU

W 2017 r. prawie 1400. mieszkańców naszej gminy musi wymienić posiadane dowody osobiste z powodu upływu terminu ich ważności.

Sprawdź do kiedy ważny jest Twój dowód osobisty i Twoich bliskich. Termin ważności dowodu osobistego jest zamieszczony w prawym dolnym rogu awersu tego dokumentu.

Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, w przypadku upływu terminu ważności dowodu osobistego, należy złożyć co najmniej na 30 dni przed upływem terminu ważności posiadanego dowodu osobistego.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej można złożyć w dowolnym urzędzie miasta/gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W urzędzie Gminy Kwidzyn wnioski o wydanie dowodu osobistego są przyjmowane w pokoju nr 3. Można również złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej za pośrednictwem ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Szczegółowe informacje w sprawie wydawania dowodów osobistych są zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kwidzyn w zakładce Karty Usług – sprawy obywatelskie (SO) oraz na stronie internetowej: www.obywatel.gov.pl

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.