• Ogłoszenia o naborach wniosków PLGD

  Ogłoszenia o naborach wniosków PLGD

 • Biała sobota dla lekarzy

  Biała sobota dla lekarzy

 • Odbiór odpadów wielogabarytowych

  Odbiór odpadów wielogabarytowych

 • BIULETYN GMINY KWIDZYN

  BIULETYN GMINY KWIDZYN

 • Obwieszczenie wojewody

  Obwieszczenie wojewody

 • INFORMACJA

  INFORMACJA

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

 • KARTĄ ZAPŁACIMY W URZĘDZIE GMINY KWIDZYN

  KARTĄ ZAPŁACIMY W URZĘDZIE GMINY KWIDZYN

W 2017 r. prawie 1400. mieszkańców naszej gminy musi wymienić posiadane dowody osobiste z powodu upływu terminu ich ważności.

Sprawdź do kiedy ważny jest Twój dowód osobisty i Twoich bliskich. Termin ważności dowodu osobistego jest zamieszczony w prawym dolnym rogu awersu tego dokumentu.

Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, w przypadku upływu terminu ważności dowodu osobistego, należy złożyć co najmniej na 30 dni przed upływem terminu ważności posiadanego dowodu osobistego.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej można złożyć w dowolnym urzędzie miasta/gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W urzędzie Gminy Kwidzyn wnioski o wydanie dowodu osobistego są przyjmowane w pokoju nr 3. Można również złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej za pośrednictwem ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Szczegółowe informacje w sprawie wydawania dowodów osobistych są zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kwidzyn w zakładce Karty Usług – sprawy obywatelskie (SO) oraz na stronie internetowej: www.obywatel.gov.pl

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.