Kwidzyn, dnia 10 maja 2017 r.

                                                          

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Kwidzyn informuje, iż został złożony uproszczony plan urządzenia lasów do wglądu dla właścicieli lasów, który będzie stanowił podstawę naliczania podatku leśnego.

Wobec powyższego wyznacza się 30 dniowy termin składania zastrzeżeń lub wniosków do wyłożonego projektu uproszczonego planu urządzenia lasów tj.: od 28 kwietnia 2017r. do 31 maja 2017r.

Z treścią projektu uproszczonego planu urządzenia lasów można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, pokój nr 17, I piętro, referent ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gospodarki odpadami.

Uwagi i wnioski mogą być składane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto na stanowisku ds. gospodarki komunalnej, pokój nr 17, I piętro, dostępne są wzory pism do składania zastrzeżeń i wniosków.

Wójt Gminy Kwidzyn

Ewa Nowogrodzka

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.