Wykonawca: „KAMEX” Przemysław Kalinowski
Wartość umowy: 398 532,83 zł brutto
Okres realizacji: 10.10.2018 - 31.05.2019 r.

Zakres inwestycji:
1. budowa ciągu pieszo – rowerowego, ok. 366 m2,
2. wymiana istniejących utwardzeń i urządzenie wewnętrznego pasa ruchu z miejscami postojowymi, ok. 435 m2,
3. przebudowa zatoki autobusowej i istniejących chodników – ok. 388 m2,
4. wykonanie oznakowania trasy rowerowej na odcinku: od końca wybudowanej ścieżki w miejscowości Obory – Mareza – do skrzyżowania ul. Kwidzyńskiej z drogą powiatową nr 3204G w miejscowości Korzeniewo


Inwestycja realizowana w ramach projektu p.n. „Pomorskie Trasy Rowerowe Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 Partnerstwo Gminy Kwidzyn”, jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9

Umowa na „Budowę sieci wodociągowej do zasilania budynków mieszkalnych na działkach geodezyjnych nr 361/1, 362/10, 362/13, 362/18, 381 w gminie Kwidzyn obręb Tychnowy” podpisana.

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.