Koszt . 169 989,86 zł

Wykonawca TERENY ZIELONE Marianna Kędziora z Marezy

Termin a realizacji inwestycji od 17.03. 2015 do dnia 30.06.2015 r.

Długość wybudowanego ciągu pieszo-rowerowego wynosi ok. 430 mb.

Projekt realizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na które otrzymano dofinansowanie w wysokości ok. 103 000 zł.

 

 

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.