Koszt : 473 707 zł brutto.

Wykonawca: DOMBUD usługi Ogólnobudowlane Bogdan Mielczarek ul. Toruńska 21 c Kwidzyn

Długość wybudowanego ciągu pieszo-rowerowego wynosi ok. 540 mb.

Termin a realizacji inwestycji od 30.07.2015 do dnia 30.09.2015 r.

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.