Wykonawca: „DOMBUD” USŁUGI BUDOWLANE z siedzibą w Kwidzynie

Koszt inwestycji - 97 752,50 zł

Termin realizacji: październik 2015 r.– grudzień 2015 r.

 

Zakończyły się prace remontowe na obiekcie sportowym w Rakowcu. Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 28.09.2015r. i obejmowała remont pokrycia dachowego oraz budowę trybun sportowych z siedziskami kubełkowymi z czterema rzędami siedzisk skierowanymi w stronę płyty głównej boiska i dwoma rzędami siedzisk skierowanymi na boisko boczne. Remont trybuny służy poprawie infrastruktury sportowej, przygotowanie obiektu do sezonu, związane z uczestnictwem klubu sportowego „Powiśle Pawlice - Rakowiec” w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej oraz do przeprowadzenia imprez sportowo – kulturalnych.

 

 

 

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.