Wykonawca – Konsorcjum firma ROKA Budownictwo Sp. z o.o., z siedzibą w Starogardzie Gdańskim oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim

Koszt inwestycji - 732 007,00 zł.

Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2015 r.

 

Budowa obiektu miała na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu lokalnego przez przeszkodę jaką stanowi rzeka Liwa. Zakres zamówienia obejmował w szczególności rozbiórkę istniejącego zjazdu i budowę nowego zjazdu oraz budowę nowego mostu i przepustu.

 

 

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.