Fundusz sołecki - podsumowanie 2017

Przez cały rok 2016 projekty sołectw przedstawione w roku 2015 we wnioskach dotyczących funduszu sołeckiego były sukcesywnie realizowane.

W tabeli zamieszczonej poniżej zaprezentowano efekty tej pracy.

Czytaj więcej...

Uwaga! Fundusz idzie!

 

W przyszłym roku wprowadzamy w Gminie Kwidzyn fundusz sołecki. W ramach środków z funduszu sołeckiego każde sołectwo może zrealizować wiele ciekawych przedsięwzięć, które mieszkańcy zgłosili na rokrocznym zebraniu wiejskim, a nie zostaną przyjęte do realizacji z powodu braku środków finansowych w budżecie gminy. Mieszkańcy decydują sami, co chcą zrealizować w swoich sołectwach za pieniądze z funduszu.

Warunkiem przyznania środków z funduszu sołeckiego jest przygotowanie przez sołectwo i złożenie do wójta gminy wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 30 września br. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.