Teren ten to obszar o powierzchni 5,44 ha położony bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 532. Grunty stanowią własność Gminy Kwidzyn. Przeznaczenie gruntów w mpzp - tereny obiektów produkcji i usług ....

Czytaj więcej...

Teren ten to obszar o powierzchni 38,74 ha położony bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 521. Teren bezpośrednio graniczy z miastem Kwidzynem. Grunty stanowią własność Agencji i Nieruchomości Rolnych, Przeznaczenie gruntów .....

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.