Miejscowość Rodzaj obiektu Lokalizacja Wyposażenie

Baldram

Boisko do piłki nożnej

Boisko do piłki siatkowej

Boisko do minikoszykówki

Plac zabaw

Baldram, działka geodezyjna nr 113/14

- boisko do piłki nożnej o wymiarach 30x60m,

- boisko do piłki siatkowej
o wymiarach 9x18m,

- boisko do gry w koszykówkę
o wymiarach 10,5x9m,

- stół do tenisa stołowego,

- plac zabaw z miejscem posiedzeń
i miejscem na ognisko,

Brachlewo

Boisko do piłki nożnej

Boisko do minikoszykówki

Plac zabaw

Boisko leśne w Brachlewie, działka geodezyjna nr 41/1, 41/2 i

- boisko o wymiarach 50x100m,
w bliskim sąsiedztwie boiska znajduje się stół plenerowy do tenisa,

- boisko do gry w koszykówkę
o wymiarach 10,5x9m,

- plac zabaw z miejscem posiedzeń
i miejscem na ognisko,

- urządzenia fitness

Brokowo

Boisko do piłki siatkowej

Boisko do piłki nożnej

Plac zabaw

Brokowo,
działka geodezyjna nr 73

- boisko do piłki siatkowej
o wymiarach 9x18m,

- boisko do piłki nożnej o wymiarach 50x90m

- plac zabaw

Bronno

Boisko do piłki ręcznej

Plac zabaw

Boisko do minikoszykówki

Boisko do piłki siatkowej

Bronno, działka geodezyjna nr 445/23, 453/59, 452/25

- boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20x40m

- plac zabaw z miejscem posiedzeń
i miejscem na ognisko,

- boisko do gry w koszykówkę
o wymiarach 10,5mx9m

- boisko do piłki siatkowej
o wymiarach 9x18m,

- urządzenia fitness

Dankowo Plac zabaw Dankowo,
działka geodezyjna nr
- plac zabaw z wiata drewnianą
i miejscem na ognisko,

Dubiel

Boisko do piłki nożnej

Boisko do piłki siatkowej

Plac zabaw

Dubiel,
działka geodezyjna nr 117

- boisko do piłki nożnej o wymiarach 50x80m

- boisko do piłki siatkowej
o wymiarach 9x18m,

- plac zabaw

Górki

Boisko do piłki nożnej

Boisko do piłki siatkowej

Plac zabaw

Górki,
działka geodezyjna nr 61/1

- boisko do piłki nożnej o wymiarach 105x55m,

- boisko do piłki siatkowej
o wymiarach 9x18m,

- plac zabaw

- urządzenia fitness

Gurcz

Boisko do piłki nożnej

Plac zabaw

Gurcz,
działka geodezyjna nr 27/3

- boisko do piłki nożnej o wymiarach 30x60m,

- plac zabaw

Janowo

Plac zabaw

Janowo,
działka geodezyjna nr

- stół plenerowy do tenisa stołowego

- plac zabaw

- urządzenia fitness

Kamionka

Boisko do piłki nożnej

Boisko do minikoszykówki

Plac zabaw

Kamionka,
działka geodezyjna nr 40,

- boisko do piłki nożnej o wymiarach 30x60m,

- boisko do gry w koszykówkę
o wymiarach 10,5x9m ,

- plac zabaw z miejscem posiedzeń
i miejscem na ognisko

- stół plenerowy do tenisa,

- urządzenia ftiness

Korzeniewo

Boisko do piłki nożnej

Boisko do piłki siatkowej

Plac zabaw

Korzeniewo,
działka geodezyjna nr 85/7, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6

- boisko do piłki nożnej o wymiarach 105x55m,

- plac zabaw

- urządzenia fitness

Licze

Boisko do piłki nożnej

Boisko do minikoszykówki

Plac zabaw

Licze,
działka geodezyjna nr 258, 276/13,

- boisko do piłki nożnej o wymiarach 105x55m

- boisko do gry w koszykówkę
o wymiarach 10,5x 9m,

- plac zabaw z miejscem posiedzeń
i miejscem na ognisko,

- stół plenerowy do tenisa,

- urządzenia fitness

Lipianki

Boisko do piłki nożnej

Boisko do piłki siatkowej

Boisko do koszykówki

Plac zabaw

Lipianki,
działka geodezyjna nr 66, 76, 77, 78

- boisko do piłki nożnej o wymiarach 30x60m,

- boisko do piłki siatkowej
o wymiarach 9x18m,

- boisko gry w koszykówkę
o wymiarach 19x14m, 2 kosze

- plac zabaw z miejscem posiedzeń
i miejscem na ognisko,

- stół plenerowy do tenisa,

- urządzenia fitness

Mareza

Boisko do piłki nożnej

Boisko do piłki siatkowej

Plac zabaw

Mareza,
działka geodezyjna nr 257/1, 260

- boisko do piłki nożnej o wymiarach 105x55m,

- boisko do piłki siatkowej
o wymiarach 9x18m,

- plac zabaw

- stół plenerowy do tenisa,

- urządzenia fitness

Mareza Osiedle

Plac zabaw

Boisko do minikoszykówki

Mareza,
działka geodezyjna nr 157/65

- boisko do gry w koszykówkę
o wymiarach 10,5x9m ,

- plac zabaw z miejscem posiedzeń
i miejscem na ognisko,

- stół plenerowy do tenisa,

Obory

Boisko do piłki siatkowej

Plac zabaw

Obory,
działka geodezyjna nr

- boisko do piłki siatkowej
o wymiarach 9x18m,

- plac zabaw,

- stół plenerowy do tenisa,

- urządzenia fitness

Ośno

Boisko do piłki nożnej

Plac zabaw

Boisko do minikoszykówki

Boisko do piłki siatkowej

Ośno,
działka geodezyjna nr 61/28, 66/1

- boisko do piłki nożnej o wymiarach 105x55m,

- plac zabaw,

- stół plenerowy do tenisa,

- boisko do gry w koszykówkę
o wymiarach 10,5mx9m

- boisko do piłki siatkowej
o wymiarach 9x18m,

Pastwa

Boisko do piłki nożnej

Boisko do piłki siatkowej

Plac zabaw

Pastwa,
działka geodezyjna nr 160

- boisko do piłki nożnej o wymiarach 105x55m,

- boisko do piłki siatkowej
o wymiarach 9x18m,

- plac zabaw,

Pawlice

Boisko do piłki nożnej

Boisko do piłki siatkowej

Boisko treningowe do piłki nożnej

Plac zabaw

Pawlice,
działka geodezyjna nr 605/1

- boisko do piłki nożnej o wymiarach 105x55m,

- boisko do piłki siatkowej
o wymiarach 9x18m,

- boisko treningowe do gry w piłkę nożną o wymiarach 30x60m,

- plac zabaw,

-urządzenia fitness

Podzamcze

Boisko do piłki nożnej

Plac zabaw

Podzamcze,
działka geodezyjna nr 104

- boisko do piłki nożnej o wymiarach 105x55m,

- plac zabaw

Rakowice Plac zabaw Rakowice,
działka geodezyjna 115/3
- plac zabaw

Rakowiec

Boisko do piłki nożnej

Boisko do siatkówki

Plac zabaw

Rakowiec,
działka geodezyjna nr 256, 396, 402/3

- boisko do piłki nożnej o wymiarach 105x55m,

- boisko do piłki siatkowej
o wymiarach 9x18m,

- plac zabaw

- urządzenie fitness

Rozpędziny

Boisko do piłki nożnej

Boisko do minikoszykówki

Plac zabaw

Rozpędziny,
działka geodezyjna nr 165,166

- boisko do piłki nożnej o wymiarach 45x80m,

- boisko do gry w koszykówkę
o wymiarach 10,5x9m,

- plac zabaw z miejscem posiedzeń
i miejscem na ognisko,

- stół plenerowy do tenisa,

- urządzenia fitness

Szałwinek

Boisko do piłki nożnej

Plac zabaw

Szałwinek,
działka geodezyjna nr 324/14, 324/10

- boisko do piłki nożnej o wymiarach 105x55m,

- plac zabaw z miejscem posiedzeń
i miejscem na ognisko,

- stół plenerowy do tenisa,

- urządzenia fitness

Tychnowy

Plac zabaw

Boisko do minikoszykówki

Tychnowy,
działka geodezyjna nr 36/23,

- boisko do gry w koszykówkę
o wymiarach 10,5x9m,

- Plac zabaw z miejscem posiedzeń
i miejscem na ognisko,

- stół plenerowy do tenisa,

- urządzenia fitness

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.