Instytucja Telefon
NUMER ALARMOWY 112
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA

998,

Powiatowe Stanowisko Kierowania 55 279 37 70

POLICJA 997
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
POGOTOWIE GAZOWE 992, 55 262 44 21
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE 993
POGOTOWIE WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE 994
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KWIDZYNIE 55 279 38 15
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W KWIDZYNIE 55 279 31 62
NADLEŚNICTWO KWIDZYN 55 279 39 29
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KWIDZYNIE 55 646 51 37
PRACOWNIK DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W URZĘDZIE GMINY KWIDZYN 55 261 41 76
POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 55 646 50 35

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.