Gmina Kwidzyn od kilku lat uczestniczy w konkursach organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W roku 2007 koszt zadania polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości położonych na terenie gminy Kwidzyn wyniósł 51.587 zł, kwota dotacji z WFOŚ w Gdańsku wyniosła 25.378 zł.

W roku 2008 koszt przedmiotowego zadania wyniósł 110.340 zł, kwota dotacji z WFOŚ w Gdańsku wyniosła 65.552 zł. W ramach realizacji zadania unieszkodliwiono 66,79 Mg odpadów.

W roku 2009 koszt zadania w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest wyniósł 39.457 zł, kwota dotacji z WFOŚ w Gdańsku wyniosła 15.783 zł.
W ramach realizacji zadania unieszkodliwiono 28,12 Mg odpadów.

W roku 2010 z uwagi na zmiany legislacyjne ustawy Prawo ochrony środowiska (zlikwidowanie gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej) dofinansowanie dla mieszkańców do tego typu przedsięwzięć stało się niemożliwe.

W roku 2011 mieszkańcy gminy zainteresowani realizacją inwestycji w zakresie zmiany pokryć dachowych zawierających azbest otrzymali dofinansowanie bezpośrednio z budżetu gminy.
W tym roku Gmina również wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem (w-azbest/2011) o dotację na realizację przedmiotowych zadań, które mieszkańcy zgłosili do realizacji w 2012 roku.
W ramach umowy podpisanej z WFOŚ i GW w Gdańsku udzielono dotacji łącznie 7 właścicielom i współwłaścicielom nieruchomości. Usunięto 18,46 Mg wyrobów zawierających azbest pochodzących z 7 budynków. Koszt kwalifikowany WFOŚ i GW w Gdańsku wyniósł 25 893,47 zł. Łączna wysokość dotacji na realizację powyższego zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2011”, jaką otrzymali właściciele nieruchomości wynosiła 17 329,00 zł, co stanowiło 67 % kosztu kwalifikowanego. Pozostałe 33 % kosztu kwalifikowanego WFOŚ i GW w Gdańsku pokryte zostało przez Gminę Kwidzyn w kwocie 5 478,50 zł oraz przez właścicieli nieruchomości w kwocie 3 085,97 zł.

W 2012 roku Gmina Kwidzyn również wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem (w-azbest/2012) o dotację na realizację przedmiotowych zadań, które mieszkańcy zgłosili do realizacji w 2012 roku. W ramach umowy podpisanej z WFOŚ i GW w Gdańsku udzielono dotacji łącznie 17 właścicielom nieruchomości. Usunięto 42,65 Mg wyrobów zawierających azbest pochodzących z 18 budynków.
Koszt kwalifikowany WFOŚ i GW w Gdańsku wyniósł
72 067,00 zł. Łączna wysokość dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2012”, jaką otrzymali właściciele nieruchomości wynosiła 50 386,00 zł, co stanowiło 69,9 % kosztu kwalifikowanego. Pozostałe 30,1 % kosztu kwalifikowanego WFOŚ i GW w Gdańsku pokryte zostało przez Gminę Kwidzyn w kwocie 6 813,54 zł oraz przez właścicieli nieruchomości w kwocie 14 867,46 zł.

W 2013 roku Gmina Kwidzyn po raz kolejny wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem (w-azbest/2013) o dotację na realizację przedmiotowych zadań, które mieszkańcy zgłosili do realizacji w 2013 roku.
W ramach umowy podpisanej z WFOŚ i GW w Gdańsku udzielono dotacji łącznie 9 właścicielom nieruchomości. Usunięto 24,22 Mg wyrobów zawierających azbest pochodzących z 9 budynków. Koszt kwalifikowany WFOŚ i GW w Gdańsku wyniósł 19 376,00 zł. Łączna wysokość dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2013”, jaką otrzymali właściciele nieruchomości wynosiła 13 563,00 zł, co stanowiło 70% kosztu kwalifikowanego. Pozostałe 30% kosztu kwalifikowanego WFOŚ i GW w Gdańsku pokryte zostało przez Gminę Kwidzyn w kwocie 5 813,00 zł.

W 2014 roku Gmina Kwidzyn ponownie wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem (w-azbest/2014) o dotację na realizację przedmiotowych zadań, które mieszkańcy zgłosili do realizacji w 2014 roku. W ramach umowy podpisanej z WFOŚiGW w Gdańsku udzielono dotacji łącznie 12 właścicielom nieruchomości. Usunięto 53,15 Mg wyrobów zawierających azbest pochodzących z 12 budynków. Koszt kwalifikowany WFOŚ i GW w Gdańsku wyniósł 42 520,00 zł. Łączna wysokość dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2014”, jaką otrzymali właściciele nieruchomości wynosiła 37 810,00 zł, co stanowiło 89% kosztu kwalifikowanego. Pozostałe 11% kosztu kwalifikowanego WFOŚ i GW w Gdańsku pokryte zostało przez Gminę Kwidzyn w kwocie 4 710,00 zł.

W 2015 roku Gmina Kwidzyn po raz kolejny wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem (w-azbest/2015) o dotację na realizację przedmiotowych zadań, które mieszkańcy zgłosili do realizacji w 2015 roku. W ramach umowy podpisanej z WFOŚiGW w Gdańsku udzielono dotacji łącznie 19 właścicielom nieruchomości. Dotacją z WFOŚiGW w Gdańsku został objęty również budynek będący współwłasnością Gminy Kwidzyn. Usunięto 46,16 Mg wyrobów zawierających azbest pochodzących z 21 budynków. Koszt kwalifikowany WFOŚ i GW w Gdańsku wyniósł 36 581,50 zł. Łączna wysokość dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2015”, jaką otrzymali właściciele nieruchomości wynosiła 24 660,00 zł, co stanowiło 67,41% kosztu kwalifikowanego. Pozostałe 32,59% kosztu kwalifikowanego WFOŚiGW w Gdańsku pokryte zostało przez Gminę Kwidzyn w kwocie 11 784,63 zł oraz przez właścicieli nieruchomości w kwocie 136,87 zł.

W 2016 roku Gmina Kwidzyn również wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem (w-azbest/2016) o dotację na realizację przedmiotowych zadań, które mieszkańcy zgłosili do realizacji w 2016 roku. W ramach umowy podpisanej z WFOŚiGW w Gdańsku udzielono dotacji łącznie 16 właścicielom nieruchomości. Dotacją z WFOŚiGW w Gdańsku został objęty również budynek będący współwłasnością Gminy Kwidzyn. Usunięto 69,15 Mg wyrobów zawierających azbest pochodzących z 19 budynków (obiektów). Koszt kwalifikowany WFOŚ i GW w Gdańsku wyniósł 55 280,00 zł. Łączna wysokość dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2016”, jaką otrzymali właściciele nieruchomości wynosiła 41 570,00 zł, co stanowiło 75,20%. Pozostałe 24,80% kosztu kwalifikowanego WFOŚiGW w Gdańsku pokryte zostało przez Gminę Kwidzyn w kwocie 12 483,32 zł oraz przez właścicieli nieruchomości w kwocie 1 226,68 zł.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.