Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Czytaj więcej...

Przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie Gminy Kwidzyn mogą skorzystać ze zwolnień od podatków lokalnych w ramach pomocy de minimis (podatek od nieruchomości) lub pomocy regionalnej (podatek od nieruchomości i/lub podatek od środków transportowych). Tabele 1 i 2 zawierają informacje dotyczące danej pomocy publicznej.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Referacie podatków i opłat lokalnych Urzędu Gminy Kwidzyn (pokój Nr 4; telefon: (55) 261-41-59; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

UWAGA! Informujemy, że łączna wartość wszystkich udzielonych zwolnień w ramach pomocy de minimis w roku podatkowym 2018 przekroczyła limit kwotowy 200.000,00 zł. W związku z tym w roku 2018 dalsze zwolnienia nie będą udzielane.

Tabela 1. Pomoc de minimis w Gminie Kwidzyn.

Czytaj więcej...

Gmina Kwidzyn jest położona w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego na szlaku „Polskich Zamków Gotyckich” na pograniczu Pojezierza Iławskiego i Doliny Dolnej Wisły. Gmina Kwidzyn leży wokół miasta Kwidzyna jednocześnie granicząc ze wszystkimi gminami powiatu kwidzyńskiego tj. gminami: Sadlinki, Gardeja, Ryjewo i Prabuty natomiast jej naturalną granicą od zachodu jest rzeka Wisła.

W lipcu 2013 roku został oddany do użytku długo oczekiwany przez mieszkańców most przez rzekę Wisłę w miejscowości Lipianki. Inwestycja ta stanowi najważniejszy filar dalszego rozwoju gospodarczo – ekonomicznego Dolnego Powiśla, ze względu na możliwe dzięki niej bezpośrednie połączenie całego regionu z zachodnią częścią województwa pomorskiego oraz drogą krajową nr 1 i autostradą A1. 

Na terenie Gminy Kwidzyn znajduje się nowopowstały Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny wraz z Centrum Energii Odnawialnej”, którego zadaniem jest przyciągnięcie innowacyjnych przedsięwzięć, rozwój przełomowych technologii oraz skupienie w jednym miejscu potencjału przedsiębiorczości, wiedzy i kapitału. W ramach projektu wybudowano biura, sale szkoleniowe i budynki Inkubatora Przedsiębiorczości i Europejskiego Centrum Energii Odnawialnych a cały teren został uzbrojony we wszystkie niezbędne media.

Gmina Kwidzyn systematycznie przygotowuje także nowe tereny pod inwestycje gospodarcze i mieszkaniowe i w ramach tych przygotowań opracowała miejscowe plany zagospodarowania między innymi:

  • w Rozpędzinach, określone zostały tereny przeznaczone pod inwestycje przemysłowo – usługowe oraz związane z obsługą transportu,
  • w Podzamczu pod inwestycje górnicze związane z wydobyciem piasku oraz częściowo pod zabudowę usługowo – mieszkaniową,
  • w Dankowie i Górkach pod zabudowę mieszkaniową i usługowo – mieszkaniową w miejscowości Dankowo (115 ha) oraz pod inwestycje przemysłowo – usługowe w Górkach (38 ha),
  • w Baldramie pod zabudowę mieszkaniową, usługowo – mieszkaniową i usługową.

Ponadto na terenie Gminy Kwidzyn możliwa jest budowa urządzeń do wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych.

Gmina wychodzi również naprzeciw rozwojowi przedsiębiorczości, w 2014 roku ponownie wprowadzone zostały zachęty dla nowych inwestorów w postaci zwolnień od podatku od nieruchomości.

W okresie ostatnich kilku lat na terenie Gminy Kwidzyn wykonanych zostało szereg inwestycji drogowych w obrębie miejscowości a także łączących miejscowości, powstały nowe tereny sportowo rekreacyjne, ścieżki pieszo rowerowe. Gmina Kwidzyn wykorzystała również szansę na rozwój i poprawę życia mieszkańców korzystając ze wsparcia Unii Europejskiej.

W ramach wsparcia z Unii Europejskiej wyremontowano i doposażono świetlice wiejskie, urządzono tereny rekreacyjno-sportowe, urządzono punkt widokowy oraz wybudowano ponad 28 km kanalizacji sanitarnej.

Gmina Kwidzyn to obszar niezwykle atrakcyjny turystycznie, obfitujący w czyste powietrze, piękne krajobrazy i rozwiniętą infrastrukturę turystyczną idealną do uprawiania turystyki aktywnej m.in. turystyki rowerowej, nordic walking jak również korzystania z potencjału rzeki Liwy, jednego z najciekawszych szlaków kajakowych Pomorza. Przez teren gminy Kwidzyn przebiega międzynarodowa trasa rowerowa EuroRoute R-1. Znakowanym szlakiem biegnącym wzdłuż Wisły jest również szlak rowerowy Doliny Dolnej Wisły z Tczewa do Torunia. Wartym uwagi jest również szlak „Śladami Mennonitów w Dolinie Kwidzyńskiej”. Przez teren Gminy biegną również piesze szlaki czerwony „Szlak Kopernikowski” oraz zielony „Szlak Napoleoński”.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.