Rada Gminy Kwidzyn uchwałą Nr LVI/380/18 z dnia 17 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 8 listopada 2018 r., poz. 4330) określiła stawki przedmiotowego podatku obowiązujące na terenie Gminy Kwidzyn w roku 2019.

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.