Szanowni Państwo,

w związku z reformą oświaty przesunięte zostały terminy postępowań rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018.

Rekrutacja do placówek oświatowych rozpocznie się nie wcześniej niż w pierwszej połowie kwietnia 2017r.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

reforma oświaty przyjęta ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60) nałożyła na Gminę obowiązek dokonania zmian w istniejącej obecnie organizacji oświaty na naszym terenie, a przede wszystkim w funkcjonującej sieci szkół i przypisanych do nich obwodach.

Najistotniejsze zmiany wprowadzone Rządową reformą to:

  1. zmiana z mocy ustawy z dniem 1 września 2017r. dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową;
  2. wygaszanie z dniem 1 września 2017r. gimnazjów, a w konsekwencji ich likwidacja.

Pracom nad opracowywaniem nowej sieci szkół od początku przyświecał jeden cel – zachować wszystkie placówki oświatowe, zagospodarować kadrę pedagogiczną i stworzyć jeszcze lepsze warunki nauki w mniej licznych klasach. Wszystko to jest możliwe przy zrozumieniu i dobrej współpracy władz gminy, rodziców, dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli. Będziemy mogli wówczas powiedzieć, że ten trudny okres mamy już za sobą.

Rada Gminy w Kwidzynie na Sesji w dniu 23 lutego 2017r. przyjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z tym projektem obecne gimnazja w Liczu i Nowym Dworze zostaną przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe. W związku z powyższym na terenie Gminy Kwidzyn będzie funkcjonować sześć szkół podstawowych o pełnym cyklu nauki, czyli z klasami od I do VIII.

Nowy plan sieci szkół oraz podział na obwody będzie obowiązywać od 1 września 2017r.

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.