WÓJT GMINY KWIDZYN

 ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów:

 

1)      Szkoły Podstawowej w Korzeniewie, Korzeniewo ul. Kwidzyńska 20, 82-500 Kwidzyn;

2)      Szkoły Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tychnowach z oddziałami przedszkolnymi, Tychnowy ul. Kwidzyńska 19, 82-500 Kwidzyn.

Czytaj więcej...

ORGANIZACJA DYŻURÓW WAKACYJNYCH

w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Kwidzyn

Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej jest placówką nieferyjną i funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i rady przedszkola (albo rady rodziców – w przypadku braku rady przedszkola) – §12 ust. 1 oraz §18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017r. poz. 649 z późn. zm.).

 

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.