Szanowni Państwo,

informuję, że prowadzony jest nabór ofert w ramach konkursu "MALUCH+" 2018. Na program przeznaczono w 2018 r. kwotę 450.000.000 zł. Realizowany jest w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których dofinansowywane są działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

 1. Moduł 1 (dla jst): utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania:
 • moduł 1a: dofinansowywane będą zadania na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł;
 • moduł 1b: dofinansowywane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:
  • 1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce lub
  • 2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;
 • 2. Moduł 2 (dla gmin): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu "MALUCH";
 • 3. Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst): utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie ich funkcjonowania
 • 4. Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W modułach 1, 2 oraz 4 przewiduje się wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Termin składania ofert:

 • moduł 1 - do dnia 24 listopada 2017 r.
 • moduł 2 - do dnia 17 listopada 2017 r.
 • moduł 3 - do dnia 17 listpada 2017 r.
 • moduł 4 - do dnia 17 listopada 2017 r.

Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2018, dostępny wraz z dokumentami na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/maluch/resortowy-program-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3-maluch-20 18.html oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Pracy: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmilopieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.