WÓJT GMINY KWIDZYN

prowadzi nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. zamówień publicznych
w Urzędzie Gminy Kwidzyn

Wymagane :

1. wykształcenie wyższe, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych;

                2. znajomość przepisów prawa dotyczących stanowiska oraz umiejętność ich właściwej interpretacji

Preferowane :
               1. doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku;

                        

Pełna treść ogłoszenia o naborze, w tym wykaz wymaganych dokumentów aplikacyjnych i zakres zadań przypisanych stanowisku znajduje się na stronie www.bip.gminakwidzyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.

 

                            

    

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.