Informacja dla mieszkańców gminy Kwidzyn dotycząca odbioru odpadów wielogabarytowych.

Wójt Gminy Kwidzyn informuje, że 26 maja 2018 r. będą odbierane odpady wielogabarytowe przez Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych PUS.
         Odpady odebrane będą od osób, które w dniach 11.05.2018 r. – 18.05.2018 r. osobiście lub telefonicznie zgłoszą do PUS taką potrzebę.

 

WÓJT GMINY KWIDZYN 

Ewa Nowogrodzka      

 

 

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.