W związku z tym, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku unieważnił konkurs „Czyste Powietrze Pomorza”, w ramach którego realizowane były dofinansowania inwestycji w sprawie wymiany systemu grzewczego na proekologiczne, gmina nie ma możliwości podpisania umów ze wszystkimi mieszkańcami, którzy złożyli wnioski, ze względu na ograniczone środki w budżecie. W dniu 31 lipca 2018 Rada Gminy Kwidzyn ustaliła limit na dofinansowania w kwocie 24.000 zł. Wnioski będą realizowane, zgodnie z kolejnością wpływu, aż do wyczerpania środków w ramach przyjętego limitu.

Uruchomiony zostanie Krajowy Program „Czyste Powietrze” oraz konkurs „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”. Po ogłoszeniu konkursów mieszkańcy będą mogli składać wnioski bezpośrednio do WFOŚiGW w Gdańsku.

Więcej szczegółów na https://wfos.gdansk.pl/

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.